Zoek op woord:

Help

De hieropvolgende teksten zijn van toepassing op iedere transactie en/of aankoop van een domeinnaam via de website van WebSell. U kunt op de website van WebSell op een eenvoudige en betrouwbare manier goede domeinnamen kopen voor de meest uiteenlopende websites.

Bij Websell heeft u verschillende betaal mogelijkheden; zo kan u kiezen voor overboeking naar IBAN, maar ook betaling via Paypal. Indien u voor betaling per Paypal kiest, kan WebSell 5% (Paypal) transactiekosten extra in rekening brengen. Hou hier rekening mee. Indien u kiest voor digitale overschrijving per bank, oftewel overboeking, dan worden er geen transactie kosten in rekening gebracht. De transactie kosten hebben puur en alleen betrekking op betalingen die verricht worden via Paypal.

Na aankoop wordt u juridisch eigenaar (na goedkeuring) van de naam; wat wil zeggen dat u nadat de domeinnaam op uw naam staat (hiervoor krijgt u een formulier toegestuurt) deze kunt verhuizen naar een provider van uw keuze. Iedere aankoop c.q. aanschaf van een domeinnaam wordt gecontroleerd en dient handmatig goedgekeurd te worden.

Koper zijn van de gekochte domeinnaam zal inhouden dat u de domeinnaam kunt gebruiken zolang u aan de provider van uw keuze de jaarlijkse factuur voldoet voor het verlengen van de domeinnaamregistratie. Kopen zal dus niet inhouden dat u eigenaar bent en geen verlengingen meer zou hoeven te betalen.

Wanneer u een .eu- en/of .be-domeinnaam heeft aangeschaft via WebSell, dan ontvangt binnen enkele werkdagen een email van EURid (registrar van .eu) en/of DNS.be (registrar van .be). In de desbetreffende email staan verdere instructies vermeld hoe u dient te handelen om de domeinnaam op uw naam en/of uw bedrijf te krijgen. Voor overige c.q. ander extensies oftewel TLDs zijn soortgelijke procedures aanwezig die u dient (op) te volgen. Uiteraard zal WebSell u hierin begeleiden om het een en ander correct af te ronden. Ook zal u in veel gevallen een papier moeten ondertekenen waarin bevestigd wordt dat u een domeinnaam van WebSell overneemt.

Ook voor een .nl-domeinnaam geldt een bepaalde procedure om de domeinnaam, na aanschaf c.q. betaling, op uw naam te laten zetten. Ook hierin zal WebSell u van harte in mee begeleiden om alles zo snel en correct mogelijk af te ronden voor beide partijen (en naar volle tevredenheid). Wanneer deze procedures correct zijn opgevolgd, dan bent u de daadwerkelijke eigenaar van de desbtreffende domeinnaam en zal WebSell u dan ook een verhuistoken toe doen komen om de domeinnaam eventueel weg te verhuizen naar een registrar en/of provider naar uw eigen keuze.

WebSell behoud ten alle tijde het recht om de transactie ongedaan te maken. Uiteraard zal het (aan)betaalde bedrag dan gerestitueerd worden aan de koper, dit tesamen met de reden hiervoor. Daar WebSell 100% eigenaar is van alle domeinnamen die aangeboden worden op haar website, websell.eu, zal dit waarschijnlijk nooit van toepassing zijn, echter worden wij bij wet verplicht om dit altijd te vermelden ter bescherming van WebSell in zijn algemeenheid. De koper verklaard met het voltooien van de transactie voor de domeinnaam hiervan kennis genomen te hebben en daarnaast akkoord te zijn gegaan hiermee.

WebSell geeft de koper, na verstrekking van de verhuistoken, 60 dagen de tijd om de domeinnaam te verhuizen naar een andere registrar en/of provider. Wanneer na 60 dagen de domeinnaam nog altijd niet verhuist is, dan wordt WebSell wederom eigenaar van de domeinnaam en komt de koop van de domeinnaam te vervallen. De voormalige koper kan dan geen enkele (juridische) aanspraak meer maken op de domeinnaam. Ook zal er geen restitutie plaats en kan WebSell de domeinnaam in kwestie wederom te koop aanbieden op de website. Indien de voormalige koper de domeinnaam alsnog wenst te kopen c.q. overnemen, dan kan dit tegen 50% van de oorspronkelijke of actuele verkoopprijs (afhankelijk van de hoogste waarde). Uiteraard moet de domeinnaam dan nog wel beschikbaar zijn.

Tot slot; WebSell hecht grote waarde aan de privacy van onze klanten. Dat uit zich in het NIET bewaren c.q. opslaan van gegevens van haar klanten. Zodra er een domeinnaam via WebSell is verkocht, dan worden de gegevens uit ons systeem verwijderd. Wel bewaren wij een papieren kopie voor eventuele juridische redenen. Op deze manier kunnen uw gegevens nooit misbruikt worden door andere partijen en/of door derden. Dit in tegenstelling tot vele andere bedrijven vandaag de dag.

De bovenstaande punten zijn van toepassing op iedere vorm van communicatie met WebSell (van en naar) en zijn ook van toepassing op toekomstige verkopen alsook verkopen in het verleden. De informatie op deze pagina is altijd leidend.

Deze pagina en alle overige paginas op de website van WebSell zijn vanzelfsprekend onder voorbehoud van (typ)fouten.